سلام عزیز

آمارود

فعالیت اصلی : عطریات

وبسایت برند : لینک

کمپانی مادر : Perfumer`s Workshop 

طراح نیش


عطریات آمورود را می توان به نوعی وارث برند Perfumer`s Workshop دانست. آمورود تکامل یافته مفهوم “ترکیب سفارشی” است. به طوریکه توانست توجه Perfumer`s Workshop را برای ایده هایی که به نظر رویایی و غیر قابل تحقق بودند را جلب کند. عطریات آمورود کاملا خاص ، بسیار متناسب و به زیبا ترین نحو ممکن متعادل سازی شده اند.

درخشان و رویایی ، محرک و تیره، هم روشن و هم گرم ؛ این ها تعاریفی برای توصیف عطریات این برند هستند.

آمورود کالکشنی از خاطرات و داستان های واقعی و خیالی از حس بویایی ماست که بوسیله نت های چوبی ، گل ها ، ریشه ها و شاخ و برگ گیاهان به عطر ترجمه شده اند.

این روایح باعث می شوند جایگاه ارزشمندی از وقار ، لذت و احساسات شدید را در قلب شما به خود اختصاص دهتد.

آمورود یک برند جدید است که تا به امروز 18  عطر تحت نام برند به ثبت رسیده ؛ اولین آن در سال 2016 و آخرین برای سال 2019 است.

آمورود عطریاتش را با همکاری عطارانی که در زیر اشاره شده تولید نموده:

Cecile Hua, Patricia Choux, John Mastracola, Claude Dir, Ilias Ermenidis, Irina Burlakova, Jerome Di Marino and Angelique Nadau.